Pszczółki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Maj 2019

Treści programowe realizowane w grupie PSZCZÓŁEK w miesiącu maju 2019

 

Polska i Polacy

Poczucie przynależności narodowej

  • podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy
  • poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
  • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku
  • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski.

    Czytaj więcej

LABOKIDS

W styczniu 2018 roku odbyły się warsztaty naukowe LABOKIDS.  Podczas warsztatów w przystępny sposób,

Czytaj więcej