Pszczółki

Zamierzenia marzec 2020

Co się dzieje w marcu w Pszczółkach

Zwierzęta z dżungli i sawanny

 • Oglądanie filmów przyrodniczych, książek, albumów, tablic, korzystanie z internetu (poznawanie przyrody w sposób pośredni).
 • Zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Poznawanie, w sposób bezpośredni (zoo) lub pośredni (filmy, albumy), zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne).
 • Wyjaśnianie roli ogrodów zoologicznych
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem pantomimy.
 • Rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • Porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • Zapamiętywanie kilku figur, obrazków pokazywanych kolejno.
 • Powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.
 • Zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wskazywanie pełnych godzin na zegarze.
 • Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacyjnej.
 • Poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.

  Czytaj więcej

Zamierzenia- Listopad 2019

 

 

 Mój dom

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.
 • Teatr Arlekin „Perypetie pluszowego misia”
 • Święto Niepodległości

 

Czytaj więcej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze Luty 2020

Co się dzieje w lutym w Pszczółkach ​​​​?

 

 Baśnie, bajki, bajeczki

 

 • Uczestniczenie w zabawach opartych na wybranych technikach i metodach aktywizujących, np.: wizualizacja, personifikacja, analogia, drama.
 • Ocenianie zachowania – własnego i innych osób, a także różnych postaci literackich.
 • Rozwiązywanie zagadek, rebusów.
 • Opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
 • Poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. Śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania
  i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. Echo), magnetycznych.
 • Tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku.
 • Różnicowanie samogłosek i spółgłosek.
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • Układanie nazw obrazków z liter, odczytywanie ich.
 • Odróżnianie druku od pisma
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk
 • Nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. Na palcach).
 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

  Czytaj więcej

Pszczółki przygotowały gzik

W oczekiwaniu na Święto pyry dzieci z grupy Pszczółek

zaangażowały się w przygotowanie jednej z   potraw regionu wielkopolskiego czyli gziku.

Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...

Zamierzenia dydaktyczne Styczeń 2020

Zamierzenia dydaktyczne Styczeń 2020

 

Zima i zwierzęta

 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych.

 

Babcia i dziadek

 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
 • obserwowanie swoich możliwości na tle innych.

 

Projekt: Bezpieczeństwo zimą

 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
 • uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.