Pszczółki

Pszczółki przygotowały gzik

W oczekiwaniu na Święto pyry dzieci z grupy Pszczółek

zaangażowały się w przygotowanie jednej z   potraw regionu wielkopolskiego czyli gziku.

Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...
Pszczółki przygotowa...

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień 2019

Co się dzieje we wrześniu w grupie Pszczółek

 

To jestem ja:

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych.

 

Moja grupa:

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.

 

 Moja droga do przedszkola:

 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,
 • rozwijanie mowy.

 

 Idzie jesień... przez las, park:

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • utrwalanie oznak jesieni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,