Pszczółki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze październik

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na październik gr. Pszczółki

  Jesień w sadzie

  • zapoznanie z wyglądem sklepu, z pracą ekspedientki,
  • zapoznanie z literą o – małą i wielką, drukowaną.
  • zapoznanie z nazwami drzew owocowych,
  • rozwijanie sprawności fizycznej.

    Czytaj więcej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień 2020

 

 Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień 2020

I. Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:

– poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Uczymy się czytać:

– rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez: poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion

kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie według wzoru.

Czytaj więcej