Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze     marzec 2017 r.

Poznajemy przyrodę

 Wiosna

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych                  

 w bezpośredniej obser­wacji

- poznawanie wybranych przedstawicieli zwie­rząt egzotycznych.

 

 Zima

− poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości

− poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin

(np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

 Wiosna

- obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie

przed zbliżającą się wiosną, np. top­nienie śniegu, powra­cające

pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).

 Wiosna

– poznawanie zwiastu­nów wiosny, np. kwit­nienie wierzby i leszczyny,

pojawienie się pąków na drzewach, krzewach

– zakładanie w sali zielonego ogródka, poznawanie

czynników potrzebnych do rozwo­ju roślin.