Ogłoszenia

Ogłoszenia- Dyrektora-Ważne Procedury-Rozporządzenia - 18.05.2020 Uruchomienie przedszkoli

  Szanowni Państwo,

W związku z otwarciem przedszkoli od 11 maja 2020r.

i przyjęciem dzieci na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze zostały

opracowane Procedury bezpieczeństwa w okresie

pandemii Covid-19 na terenie Przedszkola w Wiórku.

Proszę o zapoznanie się z procedurami oraz wypełnienie

oświadczeń wszystkich rodziców,

którzy planują przysłanie dzieci do przedszkola w nadchodzącym czasie.

Z  wyrazami szacunku

Dominika Bąbała  dyrektor przedszkola

 

  Szanowni Państwo

 Przypominam, że rodzice, którzy planują przyprowadzić dziecko do przedszkola zobowiązani są do :

– powiadomienia przedszkola 2 dni wcześniej,

– zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa,

– pobraniem i podpisaniem oświadczenia i deklaracji.

 Proszę również zapoznać dzieci z najważniejszymi zasadami zawartymi w procedurze, tzn. pożegnanie z dzieckiem przy drzwiach prze rodzica, pomiar temperatury, przebieranie się  w strój przedszkolny, nie przynoszenie zabawek do przedszkola, częste mycie rąk.

Szanowni Państwo,  w trosce o bezpieczeństwo wszystkich dzieci i pracowników przedszkola bardzo serdecznie proszę o przestrzeganie wprowadzonych procedur.

 Dominika Bąbała   dyrektor przedszkola

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA LINK PONIŻEJ

https://drive.google.com/open?id=1lwOCeX-92YuOrlLAXwYo6G7Iwf5zrNCr

 OŚWIADCZENIE RODZICA LINK PONIŻEJ

https://drive.google.com/open?id=1qzUTFrFxNgheUYizER1kp0cEr326b8m7

 DEKLARACJA RODZICA LINK PONIŻEJ

https://drive.google.com/open?id=10xAHK7KEGs19LJnq3COo5uneLqXcPTXu

 

 

 

Szanowni Państwo.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 6 maja 2020 r. mają zostać otwarte przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W Gminie Mosina przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą gotowe do przyjęcia dzieci od 11 maja 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zalecamy:

 1. Liczebność grupy przedszkolnej może liczyć do 12 dzieci w zależności od wielkości sali.
 2. Rodzice zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach w przedszkolu/oddziale przedszkolnym minimum 2 dni robocze przed skorzystaniem z opieki przedszkolnej.
 3. W pierwszej kolejności z przedszkola mogą korzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi w domu.
 4. W przypadku zgłoszenia przez rodziców większej ilości dzieci, niż liczba określona jako bezpieczna przez dyrektora przedszkola, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzice są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19. Jeżeli liczba dzieci nadal będzie przekraczała bezpieczna ilość dzieci przebywających w placówce, to dzieci przyjmowane będą do przedszkoli rotacyjnie
  z tygodniowym czasem pobytu w przedszkolu.
 5. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmowane są tylko dzieci zdrowe.
 6. Nie można przyjąć do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci w przypadku, gdy w domu
  w którym mieszka dziecko, przebywają osoby na kwarantannie lub izolacji.
 7. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola nie wchodzą do budynku przedszkola.
 8. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek i przedmiotów osobistych.
 9. Dzieci i pracownicy przebywający na terenie przedszkola nie muszą zasłaniać ust i nosa.
 10. Z sal w których przebywają dzieci należy usunąć wszystkie zabawki których nie można poddać dezynfekcji.
 11. Przed 6 maja 2020 r. organ prowadzący dostarczy do każdej placówki 10 l płynu do dezynfekcji. Płyn powinien być dostępny dla wszystkich pracowników przedszkoli i szkół przebywających na terenie placówki.
 12. Jeżeli dzieci będą korzystały z placów zabaw należy je zdezynfekować. Można skorzystać z usług świadczonych przez OSP. Zapotrzebowanie na ww. usługę należy zgłosić do organu prowadzącego.
 13. Dzieci mogą korzystać z placów zabaw podczas przebywania w przedszkolu pod opieką nauczycieli, tylko w przypadku regularnej dezynfekcji placów zabaw. Na placu zabaw powinna przebywać nie więcej niż jedna grupa dzieci.
 14. Przesłać  do organu prowadzącego opracowane w placówce procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.
 15. W przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika placówki, dyrektor szkoły/przedszkola niezwłocznie informuje o tym organ prowadzący (telefon lub sms do kierownika referatu Oświaty i Sportu).
 16. Dyrektor placówki przygotuje procedury wewnętrzne przyjęcia i przebywania dzieci
  w przedszkolu. Po zapoznaniu z nimi pracowników i rodziców, procedury należy przesłać do organu prowadzącego.
 17. Do odwołania nie będą organizowane dowozy gminne dla dzieci do oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych

 

 

 

 

Do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 

MEN PRZEDŁUŻA OKRES ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DO DNIA 26.04.2020

 

W związku z zawieszeniem zajęć opłata za miesiąc kwiecień nie zostanie naliczona, a odpisy za miesiąc marzec zostaną dokonane po wznowieniu pracy przedszkola.

Z poważaniem

Dominika Bąbała - dyrektor przedszkola

 

 

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NA RODOWEJ  z dnia 20.03.2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty wprowadza się  zmiany: 

zawieszenia zajęć z „25 marca 2020 r.” na okres - do  10 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice !!!

 

Informujemy, że w okresie zawieszenia

zajęć tj. 25.03.2020r. – 10.04.2020r.

Przedszkole będzie dostępne dla interesantów w godzinach

 od 9.00 – 12.00.

Istnieje możliwość kontaktu oraz przesyłania dokumentów

droga elektroniczną  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Z poważaniem

Dominika Bąbała

 

 

Szanowni Rodzice !!!

 

Informujemy, że w okresie zawieszenia

zajęć tj. 16.03.2020r. – 25.03.2020r.

Przedszkole będzie dostępne dla interesantów w godzinach

 od 9.00 – 12.00.

Istnieje możliwość kontaktu oraz przesyłania dokumentów

droga elektroniczną  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

    Z poważaniem

Dominika Bąbała

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11. 03.2020

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIT – 19

w okresie od dnia 11. 03. 2020 ogranicza

się funkcjonowanie jednostek publicznych i niepublicznych systemu oświaty.

W związku z powyższym W  Przedszkolu w Wiórku zajęcia zostają

zawieszone od 11.03 do 25.03.2020

Ogłoszenia- Rekrutacja 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo!!!

Rekrutacja do naszego przedszkola trwa od 24.02.2020 do 16.03.2020, przeprowadzana będzie drogą elektroniczną. 

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina

Trzeba zalogować się na stronie,  wypełnić wniosek  i wydrukować go oraz oświadczenia. Podpis składają oboje rodzice, dokumenty składamy w przedszkolu I preferencji. Pomoc w skorzystaniu z internetu udziela:

Gminne Centrum Informacji przy ul. Dworcowej 3 w Mosinie

Do zapoznania się ze szczegółowymi dokumentami związanymi z rekrutacją zapraszamy do zakładki REKRUTACJA

 

ZAPROSZENIE NA "DRZWI OTWARTE"

 

Dyrektor  oraz Grono  pedagogiczne Przedszkola w Wiórku serdecznie zaprasza

 przyszłych Przedszkolaków wraz z Rodzicami na „ DRZWI OTWARTE”

do naszego przedszkola, które odbędą się wg harmonogramu:

ˇ4 marca        2020 w godz. od 15.30 do 16.30

ˇ   10 marca     marca 2020 w godz. 15.30 do 16.30

 W trakcie spotkania będzie można zwiedzić nasze przedszkole oraz uzyskać

dodatkowe informacje dotyczące  rekrutacji.

OGŁOSZENIE DYREKTORA-WAŻNE !!! ORAZ REKRUTACJA

Dotyczy rekrutacji!

Drodzy Rodzice informujemy, że pomimo zawieszenia zajęć w przedszkolach proces rekrutacji nadal trwa!

Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola można składać codziennie do piątku 13 marca 2020 r. w godz. 8:00 – 16:00, w poniedziałek  16 marca do godz.13:00.

 

Szanowni Państwo,

Na spotkaniu z Panem Burmistrzem, które miało miejsce  w dniu dzisiejszym 10.03.2020

w Urzędzie Gminy Mosina ustalono, że szkoły  i przedszkola Gminy Mosina

nie zawieszają zajęć w najbliższych dniach z powodu koronowirusa.

Sytuacja będzie monitorowana   na bieżąco przez dyrektorów

  w placówkach   oraz przez Sztab Zarządzania Kryzysowego.

 Informacja na ten temat pojawi się również dzisiaj na stronie Urzędu Gminy Mosina.

 1. Proszę Państwa o nie przysyłanie do szkoły-przedszkola dzieci przeziębionych ze względu na ich obniżoną odporność i podatność na ewentualne i kolejne infekcje oraz zarażanie innych dzieci.
 2. Śledzenie na bieżąco strony internetowej przedszkola www.przedszkolewiorek.pl

                                                                                                     

Powyższy komunikat nie dotyczy placówek oświatowych,  szkół i przedszkoli na terenie Czapur,

Wiórka  i Daszewic w których zajęcia dydaktyczno- opiekuńcze zostają zawieszone

  w terminie od 11.03 2020 do 24.03.2020 r.

Przedszkole w Wiórku w dniach od 11.03 do 24.03.03.2020 będzie nieczynne.

                                                                                                           Dyrektor Przedszkola w Wiórku

                                                                                                                      Dominika Bąbała

 

Ogłoszenia- Deklaracje o kontynuowaniu edukacji. Zebranie.

  1.  Drodzy Rodzice!!!!!

 

Wszystkich chętnych rodziców / prawnych opiekunów którzy pragną kontynuować w roku przedszkolnym 2020/2021 edukację w Przedszkolu w Wiórku proszę o złożenie

Wypełnionej  DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU EDUKACJI (dostępna w holu)

Do dnia 17 lutego (poniedziałek)  2020r.

Brak deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

to rezygnacja z naszego przedszkola od dnia 01. 09. 2020r.  

dlatego proszę o terminowy zwrot wypełnionych kart

u Pań Nauczycielek w grupach.     Dyrektor Dominika Bąbała

 

 

 2. Dyrektor oraz grono pedagogiczne zapraszają rodziców

na  zebranie podsumowujące pracę w I semestrze,

które odbędzie się dnia 24.02.2020 godz.16.30.