Dnia 20 września o godz. 16.45(ŚRODA) zapraszamy Dzieci i Rodziców 

 na Święto  Pieczonego Ziemniaka, które odbędzie się 20.09.2017 o godz. 16:45 w Świetlicy Wiejskiej w Wiórku.