01.03.2018  –  czwartek  godz. 16.30

 

Zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie podsumowujące pracę w I semestrze

  Program spotkania:

- spotkanie  ogólne z Dyrektorem przedszkola oraz Radą Rodziców

- spotkania z wychowawcami w poszczególnych grupach