REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola w Wiórku  na wolne miejsca odbędzie się w okresie

 10 kwietnia do 24 kwietnia do godz. 13.00

Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami:

  • 2 miejsca w grupie dzieci 3 – letnich,
  • 1 miejsce w grupie dzieci 6 – letnich,

 Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz ze stosownymi oświadczeniami przyjmowane będą wyłącznie w wersji papierowej.

 Druk wniosku pobieramy ze strony

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

lub bezpośrednio w przedszkolu.