KONKURS PLASTYCZNY – MOSINA OCZAMI DZIECI

 Konkurs organizowany jest pierwszy raz przez Referat Oświaty, Promocji Kultury i Sportu. Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Skierowany jest do mosińskich uczniów – dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniów klas ,,0’’ i ,,1’’ szkół podstawowych.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie – w dowolnej technice – pracy plastycznej na temat ,,Mosina oczami dzieci’’. Jury oceniać będzie prace w trzech kategoriach wiekowych 3-4, 5, 5 i 6-7 lat. W pierwszym etapie we wszystkich kategoriach wiekowych wybranych zostanie 30 najciekawszych zgłoszeń. , następnie zostaną one opublikowane na Facebooku Gminy Mosina, tam będą zbierać ,,polubienia’’

Zgłoszenia do 7 maja, więcej na Mosina.pl