Dyrektor oraz grono pedagogiczne zapraszają rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

w Przedszkolu w Wiórku w nowym szkolnym  roku 2018/2019 dnia 6 czerwca  2018 o godz. 17.00

na zebranie informacyjne.