Dyrektor oraz grono pedagogiczne  zapraszają rodziców wszystkich przedszkolaków

na zebranie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się dnia 5 września 2018 o godz. 16.30.

W programie:

16.30 - spotkanie ogólne 

17.00- spotkania z wychowawcami poszczególnych grup