DNIA 6 GRUDNIA TRADYCYJNIE WSZYSCY PRZEDSZKOLACY 

BĘDA UCZESTNICZYLI W SPOTKANIU MIKOŁAJKOWYM PODCZAS, KTÓREGO 

WSPÓLNIE ROZWIAŻA ZADANIA DLA MIKOŁAJA I ODSZUKAJ UPOMINEK

POZOSTAWIONY PRZEZ MIKOŁAJA.