• Dnia 11.02. 2019 r.(Poniedziałek) godz. 16.30-  Zebranie z Rodzicami

 • Dnia 14.02.2019 r. (Czwartek)- Balik Karnawałowy

 • Do dnia 14.02.2019 r.(Czwartek)- Składanie Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w naszym przedszkolu

 • Drodzy Rodzice!!!!!

  Wszystkich chętnych rodziców / prawnych opiekunów którzy pragną kontynuować w roku przedszkolnym 2019/2020 edukację w Przedszkolu w Wiórku proszę o złożenie

  Wypełnionej  DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU EDUKACJI (dostępna w holu)

  Do dnia 14 lutego (czwartek)  2019r.

  Brak deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

  to rezygnacja z naszego przedszkola od dnia 01. 09. 2019r.   

  dlatego proszę o terminowy zwrot wypełnionych kart

  u Pań Nauczycielek w grupach. .

  Dyrektor Przedszkola Dominika Bąbała