REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola w Wiórku  na wolne miejsca odbędzie się w okresie

 

10 kwietnia do 24 kwietnia do godz. 13.00

 

Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami:

  • 2 miejsca w grupie dzieci 3-4 letnich,

 

Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz ze stosownymi oświadczeniami przyjmowane będą wyłącznie w wersji papierowej.

 

Druk wniosku pobieramy ze strony

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

lub bezpośrednio w przedszkolu.

 

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 25.02.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 13:00

Od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. do godz.13:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Do 20.03.2019 r.

Do 26.04.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 22.03.2019 r. do godz. 13:00

Do 30.04.2019 r do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 01.04.2019 r. do godz. 13:00

Do 08.05.2019 r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Do 02.04.2019 r. do godz. 15:00

Do 10.05.2019 r. do godz. 13:00