REKRUTACJA 2019/2020

Szanowni Państwo!!!

Rekrutacja do naszego przedszkola przeprowadzana będzie drogą elektroniczną.
Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie   www.mosina.przedszkola.vnabor.pl.

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Trzeba zalogować się na stronie www.mosina.przedszkola.vnabor.pl.
Wypełnić wniosek wraz z załącznikami, wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć                                                                w przedszkolu I preferencji. Pomocy w skorzystaniu z internetu udziela Gminne Centrum Informacji przy ul.Dworcowa 3 w Mosinie. Wniosek można też pobrać w przedszkolu.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 25.02.2019 r. do 15.03.2019 r. do godz. 13:00

Od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. do godz.13:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Do 20.03.2019 r.

Do 26.04.2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Do 22.03.2019 r. do godz. 13:00

Do 30.04.2019 r do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 01.04.2019 r. do godz. 13:00

Do 08.05.2019 r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Do 02.04.2019 r. do godz. 15:00

Do 10.05.2019 r. do godz. 13:00