Dnia 6 grudnia jak co roku zaraz po śniadaniu

we wszystkich grupach odbyło się gruntowne

 

czyszczenie butów. Każdy przedszkolak już wie,

że Mikołaj w brudne buty upominków nie wkłada,

więc przyłożył się do pracy. Potem dzieci wesoło

bawiły się śpiewały Mikołajkowe piosenki i zanim

się spostrzegły Mikołaj niedostrzeżony przez nikogo

zostawił w bucikach prezenty. Radość była ogromna.

P1120526.JPG
P1120527.JPG
P1120528.JPG
P1120529.JPG
P1120530.JPG
P1120532.JPG
P1120533.JPG
P1120535.JPG
P1120537.JPG
P1120538.JPG
P1120541.JPG
P1120542.JPG
P1120543.JPG
P1120544.JPG
P1120545.JPG
P1120546.JPG
P1120547.JPG
P1120548.JPG
P1120549.JPG
P1120550.JPG
P1120551.JPG
P1120552.JPG
P1120553.JPG
P1120554.JPG
P1120555.JPG
P1120556.JPG
P1120557.JPG
P1120558.JPG
P1120559.JPG