Harmonogram uroczystości                                     
Dnia Babci i Dziadka
w poszczególnych grupach:

 23.01 poniedz. - gr. II

 24.01 wtorek - gr. III

 25.01 środa - gr. I

Uroczystości odbywają się   o godz. 14.30.