W czwartek  9 marca w przedszkolu odbył się

  KONKURS MATEMATYCZNY O TYTUŁ  OMNIBUSA. 

Po wstępnych eliminacjach w grupach, wyłoniono 20 zawodników,

po 5 osób z każdej grupy wiekowej ( 3,4,5,6 lat).

 

Następnie przygotowano zadania dostosowane do wieku dzieci

Młodzi matematycy zmagali się z zadaniami na dodawanie,

odejmowanie, znajomość figur geometrycznych, orientację w przestrzeni

i schemacie ciała oraz z zakresu znajomości pór roku, nazw miesięcy,

dni tygodnia, następstwa dni i nocy. Zawodnicy walczyli dzielnie,

 pozostałe dzieci kibicowały z ogromnym zapałem, a jury zliczało punkty.

Kolejnym krokiem była uroczysta dekoracja wręczania dyplomów i nagród.

                                            LISTA LAUREATÓW

W kategorii 3-latków
-TYTUŁ OMNIBUSA MATEMATYCZNEGO- Magdalena Połuboczko
- II miejsce –Laura Majcher i Nikodem Lehmann
-III miejsce – Igor Radniecki

W kategorii 4-latków
-TYTUŁ OMNIBUSA MATEMATYCZNEGO- Igor Kordus
-II miejsce- Joanna Wolicka
-III miejsce- Tomasz Kowalski

W kategorii 5-latków
-TYTUŁ OMNIBUSA MATEMATYCZNEGO- Jagoda Sobczak
- II miejsce- Oliwier Kołt
- III miejsce- Karolina Grabowska i Antoni Bilecki

 W kategorii 6-latków
-TYTUŁ OMNIBUSA MATEMATYCZNEGO- Borys Woźniak
- II miejsce- Jakub Wiśniewski
- III miejsce- Maciej Nowaczyk