27.03 – poniedziałek  godz. 16.30

 Zapraszamy wszystkich Rodziców

 

na spotkanie   z Panią Renatą Potrzebna-Filipiak – pedagogiem Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Puszczykowie (filia Kórnik).

 Tematyka spotkania dotyczy rozwijania sprawności

matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym.