"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły."

Nasze przedszkole w  nowym roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło do ogólnopolskiego, systemowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Dyrektor  przedszkola D. Bąbała wraz  z nauczycielem M. Świderską  18 października  2013r. uczestniczyły w  konferencji inaugurującej projekt „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie)  oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

Zapraszamy wszystkich rodziców do odwiedzenia strony internetowej i pogłębienia informacji na ten temat. Aby połączyć się bezpośrednio  ze stroną  prosimy o kliknięcie poniższej nazwy projektu.