POWITANIE WIOSNY

 

DNIA 20 MARCA 2015 (PIĄTEK)

BĘDZIEMY ŻEGNALI ZIMĘ

 

I POWITAMY WIOSNĘ UCZESTNICZĄC

W GRACH I ZABAWACH EDUKACYJNYCH DOTYCZĄCYCH PORY WIOSENNEJ.

PO UDZIALE WE WSPÓLNYCH ZABAWACH WYRUSZYMY KOLOROWYM

KOROWODEM ULICAMI WIÓRKA PRZEGANIAJĄC ZIMĘ          

I UROCZYŚCIE WITAJĄC WIOSNĘ.

PROSIMY ABY DZIECI W TYM DNIU UBRAŁY ODZIEŻ W KOLORZE ZIELONYM.