Zamierzenia dydaktyczne Styczeń 2020

Zamierzenia dydaktyczne Styczeń 2020

 

Zima i zwierzęta

 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych.

 

Babcia i dziadek

 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
 • obserwowanie swoich możliwości na tle innych.

 

Bezpieczeństwo zimą

 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
 • uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

 

 

Grupa Sów z wizytą w bibliotece

Grupa Sów z wizytą w bibliotece

W czwartek 10 października grupa III Sowy rozpoczęła cykl spotkań

z biblioteką publiczną w Czapurach. Dzieci poznały tajniki biblioteki

oraz zawód bibliotekarza. Pani bibliotekarka przeczytała nam bajkę o smoku wawelskim, do której wykonaliśmy ilustrację .

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień 2019

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne w grupie SOWY w miesiącu grudniu

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • utrwalanie poznanych liter
 • rozwijanie umiejętności liczenia,

  Czytaj więcej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze październik 2019

PAŹDZIERNIK 2019

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne w grupie III SOWY

Tydzień pierwszy -30.09.-04.10.19r.

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.

  Czytaj więcej

Zamierzenia-Listopad 2019

Mój dom

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.
 • Teatr Arlekin „Perypetie pluszowego misia”
 • Święto Niepodległości

  Czytaj więcej