Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień w grupie Wiewiórek

-Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

-Poznanie topografii przedszkola.

-Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

-Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

-Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

-Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

-Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

-Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.

-Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.

-Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

-Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.

-Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

-Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.

-Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

-Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

-Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Układanie krótkich zdań na podany temat.

-Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

-Nauka piosenek i pląsów.

-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom