Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

-Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

-Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

-Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

-Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

-Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

-Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

-Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

-Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

-Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

-Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

-Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

-Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

-Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swojego imienia.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

-Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.

-Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

-Nauka piosenek i pląsów.

-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.