Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze w grupie Wiewiórek na miesiąc grudzień

 -Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

-Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

 

-Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.  

-Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

-Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

-Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

-Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

-Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw.

-Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

-Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

-Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.

-Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.

-Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.

-Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.

-Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.

-Nauka piosenek i pląsów.

-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do kultywowania tradycji Świąt Bożego Narodzenia