Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

- Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.

- Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.

- Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.

- Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

- Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

- Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.

- Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.

- Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

- Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu  w ogrodzie przedszkolnym.

- Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

- Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.

- Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.

- Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.

- Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

- Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.

- Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.

- Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

- Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.