Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik 2018 r.

Przyroda

Przyroda jesienią

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
 • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.

 

Elementy matematyki

Liczenie

 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość i przynależność
 • dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • ustalanie równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie.

 

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Instrumenty perkusyjne

 • uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu.

 

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.)

 

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych

 

Rozwój fizyczny

Racjonalne odżywianie

 • spożywanie owoców i warzyw; ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów
 • przezwyciężanie niechęci do jedzenia nieznanych potraw.