Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r