Godziny Zajęcia przedszkolne
6.30÷8.00

Schodzenie się dzieci.

Swobodne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci

Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela,

Praca indywidualna oraz w małych zespołach o charakterze profilaktycznym i wyrównawczym.

8.00÷8.30 Ćwiczenia poranne. Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach. Zabiegi sanitarno-higieniczne, dyżury dzieci.
8.30÷9.00  Śniadanie
9.00÷9.45 Zajęcie dydaktyczne organizowane i kierowane przez nauczycielkę, prowadzone w sali lub na powietrzu oparte na wybranym programie wychowania przedszkolnego.
9.45÷10.00

Czynności  z zakresu samoobsługi, opiekuńcze i inne organizacyjne.

Sok

10.00÷10.45

Zajęcia dydaktyczne – forma zajęć obowiązkowych.

Gry  i zabawy ruchowe w ogrodzie, spacery, wycieczki.

W razie niepogody – zabawy dowolne wg zainteresowań w sali lub z  małym udziałem nauczyciela.

11.00÷11.30 II Śniadanie
11.30÷12.00 Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania w różnych sytuacjach, czynności opiekuńcze.
12.00÷13.00

Odpoczynek dzieci – leżakowanie, grupy I i II

grupa III  - ćwiczenia relaksacyjne

zabawy i prace gospodarcze, porządkowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy wg zainteresowań dzieci, zabawy z udziałem nauczyciela.

13.00÷13.30 Czynności z zakresu samoobsługi, kultury zachowania się w różnych sytuacjach. . Zabiegi sanitarno-higieniczne, dyżury dzieci.
13.30÷14.00  Obiad
14.00÷16.30   Swobodne zabawy wynikające z zainteresowań dzieci Zabawy dowolne w sali z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy na placu przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.