Realizowane programy

  1. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci dzieci - Nasze Przedszkole. Autor: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. Wydawnictwo: MAC EDUKACJA
  2. Program Nauczania Religii Rzymsko Katolickiej w Przedszkolu i Szkole. Autor: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Wydawnictwo: WAM Apostolstwa Modlitwy

Programy pomocnicze

  1. Plan Pracy dydaktyczno-Wychowawczej Artystyczny Świat Dziecka- bajki i literatura na rok 2014/2015 opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Wiórku
  2. Program Adaptacyjny. Dominika Bąbała, Anna Mańkowska, Marta Jabłońska
  3. Program Wychowawczy. Opracowany przez Iwonę Czaińską