W przedszkolu dzieci realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz uczestniczą w:

  • zajęciach rytmiczno-muzycznych przy akompaniamencie
  • rozwijają sprawność ruchową w trakcie ćwiczeń gimnastycznych
  • rozwijają umiejętności poznawcze, społeczne, poprzez zajęcia dydaktyczne i zabawę
  • doświadczają, obserwują i rozwijają zdolności plastyczne bawiąc się w małych artystów
  • dzieci uczestniczą w nauce języka angielskiego
  • w grupie trzeciej dla chętnych odbywają się zajęcia z religii
  • doskonalą wymowę w trakcie zajęć logopedycznych

Piękne położenie przedszkola w pobliżu rzeki Warty, pól, łąk i lasów jest wspaniałym terenem do organizowania spacerów i wycieczek w celu obserwowania przyrody oraz otwierania oczu i uszu na otaczający nas świat.

  Osoba prowadząca Dzień tygodnia Grupa
Rytmika

mgr Anna Oziemkowska

mgr Katarzyna Szablewska

poniedziałek

Jeżyki, Wiewiórki, Sowy

Pszczółki

Język angielski mgr Katarzyna Szablewska wtorek, środa Jeżyki, Wiewiórki, Sowy, Pszczółki
Religia mgr Elżbieta Kaczmarek  wtorek,środy Sowy, Pszczółki
Logopedia mgr Anna Mańkowska poniedziałek, wtorek Sowy, Pszczółki