Dyrektor  oraz Grono  pedagogiczne Przedszkola w Wiórku serdecznie zaprasza

 przyszłych Przedszkolaków wraz z Rodzicami na „ DRZWI OTWARTE”

do naszego przedszkola, które odbędą się wg harmonogramu:

ˇ       26 luty 2019 w godz. od 15.30 do 16.30

ˇ       5 marca 2019 w godz. 15.30 do 16.30

 W trakcie spotkania będzie można zwiedzić nasze przedszkole oraz uzyskać

dodatkowe informacje dotyczące  rekrutacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU W WIÓRKU!!!

 

 INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI NA ROK 2019/2020 JUŻ WKRÓTCE

 

 

 

 

Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz ze stosownymi oświadczeniami przyjmowane będą wyłącznie w wersji papierowej.

Druk wniosku pobieramy ze strony

www.mosina.przedszkola.vnabor.pl

lub bezpośrednio w przedszkolu.

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Już wkrótce nadejdzie czas rozpoczęcia edukacji przedszkolnej przez Wasze dzieci!

 to czas kiedy wybieramy przedszkole dla Naszego Dziecka.

 Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną, po zalogowaniu na stronę    www.mosina.przedszkola.vnabor.pl   
Wersję papierową należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

W związku z tym:

Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna Przedszkola w Wiórku serdecznie zaprasza przyszłych Przedszkolaków wraz z Rodzicami na „ DRZWI OTWARTE” do Naszego Przedszkola, które odbędą się wg harmonogramu:

ˇ       5 marca 2018 w godz. od 15.00

ˇ       13 marca 2017 w godz. 15.00

 

W trakcie spotkania będzie można obejrzeć sale, pobrać KARTY ZGŁOSZENIOWE, poznać dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola oraz Panie, które pracują z naszymi przedszkolakami. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I DO ZOBACZENIA W PRZEDSZKOLU W WIÓRKU!!!

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poniżej znajduje się opis oraz aktywne linki


 1. Rodzic wchodzi na podaną stronę 
www.mosina.przedszkola.vnabor.pl
      – wypełnia wniosek
      – drukuje wypełniony wniosek z załącznikami
      – podpisuje wniosek (oboje rodzice)
      – składa wniosek wraz z załącznikami w przedszkolu 1 wyboru

 1. Rodzic pobiera formularz wniosku ze strony http://www.mosina.przedszkola.vnabor.pl
  – drukuje wniosek wraz z załącznikami
  – wypełnia wniosek ręcznie
  – podpisuje wniosek (oboje rodzice)
  – składa wniosek wraz z załącznikami w przedszkolu 1 wyboru

Pomocy w wypełnieniu wniosku udziela Gminne Centrum Informacji
Mosina ul Dworcowa ( dawny budynek ośrodka zdrowia)
oraz poszczególne placówki przedszkolne

Wniosek można również wypełnić korzystając ze strony
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/News
na tej stronie dokładnie opisane są etapy rekrutacji przez internet

 

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018\2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Mosina.

 

Terminarz postępowania rekrutacyjnego  na rok szkolny 2018/2019:

 LP.  Czynności rekrutacyjne Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym    Terminy w postępowaniu uzupełniającym
 1.  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  Od 01.03.2018 do 20.03.2018 do godz.13.00  Od 10.04.2018r. do 24.04.2017r. do godz. 13.00
 2.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r. poz 59 z późn. zm)  Do26.03.2018r.  Do27.04.2018r.
 3.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  Do 27.03.2018r. do godz.13.00  Do 30.04.2018r. do godz.15.00
 4.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  Do 03.04.2018r. do godz.13.00  Do 07.05.2018r. do godz.15.00
 5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  Do 06.04.2018r. do godz.13.00  Do 11.05.2018r. do godz.15.00

Wniosek o przyjęcie kandydata, może być złożony w następujący sposób

1. z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego. W tym przypadku wypełniony wniosek, po wydrukowaniu i podpisaniu, należy złożyć wraz z załącznikami w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

2. W formie wypełnionego i podpisanego formularza wniosku w wersji elektronicznej

tel. 61 8939330, 502 778 377

Zapraszamy!!!

Drzwi otwarte

Każdego roku rekrutacja do przedszkola odbywa się w marcu. W tym czasie organizowane są drzwi otwarte, podczas których rodzice i dzieci mają możliwość obejrzenia i poznania organizacji pracy przedszkola oraz uczestniczenia w zabawach swobodnych i z udziałem nauczycieli.

 

 

Cannot find the download. ID=

Program Adaptacyjny

Cele i znaczenie spotkań adaptacyjnych.

Dla dziecka pójście do przedszkola jest sytuacją trudną, bo związaną z wieloma nowymi doświadczeniami.

Zakres zadań i trudności, jakie ma do pokonania małe dziecko podczas adaptacji, uświadamia, że do ich realizacji należy włączyć osoby dorosłe: rodzinę i przedszkole.

Aby małe dziecko mogło się uczyć zachowań przystosowujących je do środowiska przedszkolnego, musi mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa, które z kolei zapewniają mu w tym wieku rodzice. Wynika to z jego właściwości psychofizycznych. Tylko w poczuciu bezpieczeństwa może poznawać nowe otoczenie i nawiązywać kontakty, a nie koncentrować się na obronie przed nieznanym i niezrozumiałym.

Rolą nowego środowiska więc jest kształtowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez włączenie najbliższych w poznawanie przedszkola, stopniowe oswajanie z nowym oraz uczenie dziecka kto poza najbliższymi może zaspakajać jego potrzeby (kto jest za nie odpowiedzialny i do kogo może zwrócić się o pomoc).

Celem spotkań adaptacyjnych jest ułatwienie dzieciom pokonania progu przejścia ze środowiska rodzinnego do środowiska przedszkolnego przy aktywnym włączeniu się w proces adaptacji osób dorosłych – rodziców i personel przedszkola poprzez:

 • umożliwienie dziecku poznania nowego środowiska w poczuciu bezpieczeństwa, w towarzystwie najbliższych oraz kształtowanie ich poczucia przynależności do grupy przedszkolnej;
 • przygotowanie rodziców na udzielenie dziecku wsparcia i pomocy w procesie przystosowania oraz zapoznanie ich z pracą przedszkola, wymaganiami i z przyszłymi nauczycielkami dziecka;
 • stworzenie okazji personelowi przedszkola wcześniejszego poznania swoich wychowanków i ich rodziców, nawiązania z nimi kontaktu oraz uzyskanie informacji zwrotnych od rodziców o ich oczekiwaniach i niepokojach.