Zebrania z rodzicami:

  • zebranie informacyjno-organizacyjne: Wrzesień , luty lub marzec
  • przedstawienie wyników przeprowadzonej diagnozy pedagogicznej – Gr. III,
  • zebranie podsumowujące pracę dydaktyczno - wychowawczą w I semestrze:  1 Marca 2018
  • zebranie organizacyjne dla dzieci nowo przyjętych rozpoczynających edukacje w naszym przedszkolu – 6 Czerwiec
  • zebrania z udziałem specjalistów (psycholog, logopeda, dietetyk itp. ) wynikające z indywidualnych potrzeb rodziców i dzieci – wg potrzeb

 

Dyżury i konsultacje nauczycieli po wcześniejszym umówieniu:

  • GR. I mgr A. Mańkowska - pierwszy poniedziałek miesiąca godz.15.00-16.00
  • GR. II mgr I. Czaińska - pierwszy wtorek miesiąca godz.15.30-16.30
  • GR. III- mgr M. Świderska - pierwszy poniedziałek miesiąca godz.11.30-12.30
  • mgr A. Jędrzejczak- pierwszy poniedziałek miesiąca godz.15.30-16.30
  • Dyrektor Przedszkola mgr D. Bąbała - środa godz. 16.00 – 16.30.