• rozwijanie mowy,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: W,w; P,p Z,z
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej i dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego uczestniczenia we wspólnej zabawie,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • uświadamianie korzyści, jakie niesie za sobą ruch,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych i kształtowanie postawy badawczej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni, ciekawości,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współpracy
 • zdobywanie wiadomości na temat planet Układu Słonecznego,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9,
 • zapoznanie z graficznym znakiem odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie do 9
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • wyrabianie umiejętności wykonywania układu ruchowego z wykorzystaniem rekwizytu,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • zdobywanie wiadomości na temat pojazdów kosmicznych,
 • zapoznanie z ciekawostkami o kosmosie,
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • integracja grupy,
 • rozwijanie umiejętności stawiania hipotez,
 • dbanie o stanowisko pracy,
 • poznawanie właściwości magnesu,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • dbanie o estetykę wykonania pracy,
 • poznawanie zwierząt żyjących w epoce lodowcowej.