Realizowane programy

  1. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci dzieci -" Odkrywam siebie i świat" Jadwigi Pytlarczyk
  2. Program Nauczania Religii Rzymsko Katolickiej w Przedszkolu i Szkole. Autor: Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Wydawnictwo: WAM Apostolstwa Modlitwy

Programy pomocnicze

  1. Plan Pracy dydaktyczno-Wychowawczej "W zdrowym ciele zdrowy duch" opracowany przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Wiórku
  2. Program Adaptacyjny. Dominika Bąbała, Anna Mańkowska, 
  3. Program Wychowawczy. Opracowany przez Iwonę Czaińską