Oddział przedszkolny w Wiórku rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2003r. Od tego czasu byliśmy oddziałem Przedszkola Nr 3 Integracyjnego w Mosinie, przedszkola które dało nam możliwość rozwoju, zapewniło opiekę oraz pokazało jak stworzyć oddział przedszkolny.

Dawna Szkoła Podstawowa w Wiórku
Dawna Szkoła Podstawowa w Wiórku
Przedszkole w Wiórku
Przedszkole w Wiórku

W oddziale przedszkolnym w Wiórku co roku zorganizowana była jedna grupa dla dzieci w wieku od 3 – 5 lat. Zajęcia odbywały się w dość małych pomieszczeniach po starej szkole podstawowej przy ul. Szkolnej. Jedna sala, bardzo małe pomieszczenie kuchenne, toalety oraz bardzo wąska szatnia. Jednak dość skromne warunki lokalowe nie przeszkodziły nam w jak najlepszej organizacji zajęć dla dzieci. Wszystkie działania podjęte przez nauczycieli miały na celu stworzyć warunki do zabawy i nauki dla naszych przedszkolaków. Radość dzieci i rodziców dawała nam wiele satysfakcji, a uśmiech dzieci był motorem do dalszego działania. Do przedszkola uczęszczały dzieci z okolicznych wsi lecz z roku na rok brakowało wolnych miejsc dla wszystkich chętnych. Z inicjatywy władz gminy została podjęta decyzja o rozbudowie przedszkola. Była to wiadomość na którą wszyscy czekali, a dzieci radośnie obserwowały kolejne etapy budowy, z ogromną spontanicznością komentując: „ Proszę Pani to będzie nasze przedszkole”.

Więcej zdjęć przedstawiających historię naszego przedszkola (dawnej szkoły podstawowej w Wiórku)