DRODZY RODZICE !!!

Dyrekcja oraz Nauczyciele

Przedszkola w Wiórku

Serdecznie zapraszają na Zebranie Organizacyjne

z Rodzicami dla Dzieci nowoprzyjętych

do Przedszkola od września 2024r.

które odbędzie się we wtorek

18 czerwca 2024 r. o godz. 16.30.

 

 

Zapraszamy!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2024/2025

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są również pod adresem : https://www.mosina.pl/komunikaty/elektroniczna-rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol
REKRUTACJA 2024/2025

Zapisy do przedszkoli

Rodzice ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, wypełniają wniosek w systemie rekrutacji elektronicznej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina, który będzie aktywny od 4 marca od godz.8:00. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończy się 22 marca o godz. 13:00. Etapy rekrutacji elektronicznej do przedszkoli omówione są również pod adresem  https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI 

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły. Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami i od września 2024 pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 09.04.2024 r. do godz. 15:00

Do rekrutacji mogą przystąpić jedynie mieszkańcy Gminy Mosina. Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą udział wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tzw. „Zerówki”).

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe):

 1. ielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

 1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punkty za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;
 3. rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania
  1. podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
  2. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.
 5.  

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

  Lp.

  Czynności rekrutacyjne

  Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

  Terminy w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego albo oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Od 4.03.2024 r. do 22.03.2024 r. do godz. 13:00 Od 26.04.2024 r. do 20.05.2024 r. do godz. 13:00

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm).

  Do 25.03.2024 r.

  Do 22.05.2024 r.

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  Do 27.03.2024 r. do godz. 13:00

  Do 24.05.2024 r. do godz. 15:00

  4.

  Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  Do 05.04.2024 r. do godz. 13:00

  Do 07.06.2024 r. do godz. 15:00

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  Do 09.04.2024 r. do godz. 15:00

  Do 10.06.2024 r. do godz. 13:00

   Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są również pod adresem : https://www.mosina.pl/komunikaty/elektroniczna-rekrutacja-do-przedszkoli-i-szkol

 

 

 

 

 

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców

dzieci nowo przyjętych

do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024

na zebranie organizacyjne, które odbędzie się we wtorek

20 czerwca 2023 o godz. 16:30

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja UZUPEŁNIAJACA do naszego przedszkola przeprowadzana będzie drogą elektroniczną. Od dnia 8 maja 2023 godz. 8.00 do dnia 22 maja 2023 do godz. 13.00.  Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji.

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola? Trzeba zalogować się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx
Wypełnić wniosek wraz z załącznikami, wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć w przedszkolu I preferencji.

Pomocy w wypełnianiu wniosków przedszkole udziela we wtorki i środy w godz. 9.00 –12.00.

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata

 2. niepełnosprawność kandydata

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

 1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punkty za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;

 3. rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

 5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRODZY RODZICE !!!

Dyrektor wraz z nauczycielami Przedszkola w Wiórku

zapraszają na drzwi otwarte do naszego przedszkola

w dniach 15 marca 2023  godz. 10.00, 20 marca  2023 godz. 15.00

Zapraszamy

Rekrutacja do naszego przedszkola przeprowadzana będzie drogą elektroniczną. Od dnia 10 marca 2023 godz. 8.00 do dnia 28 marca 2023 do godz. 13.00.  Wszystkie niezbędne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo na stronie poświęconej rekrutacji w Mosinie

Jak należy zgłosić dziecko do przedszkola?

Trzeba zalogować się na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/default.aspx
Wypełnić wniosek wraz z załącznikami, wydrukować, podpisać (oboje rodziców) i złożyć w przedszkolu I preferencji.

Pomocy w wypełnianiu wniosków przedszkole udziela we wtorki i środy w godz. 9.00 – 12.00

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

 1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punkty za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;
 3. rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

 

Film instruktażowy dla Rodziców: https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

 

Publikacja: "Jak zadbać o dobrą adaptację dziecka w przedszkolu": https://www.vulcan.edu.pl/razem/blog/show/jak-zadbac-o-dobra-adaptacje-dziecka-w-przedszkolu-174

 

 

 

 

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina/News  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE: