Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze grudzień 2019

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE GRUDZIEŃ GRUPA I ,,JEŻYKI’’

 

 1. Idzie zima ze śniegiem: 02.12.2019 – 06.12.2019

- obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualna pora roku,

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

- rozwijanie słuchu fonematycznego,

- wzbogacenie doświadczeń plastycznych,

- poszerzenie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy,

- rozwijanie umiejętności poprawnego formułowania zdań i pytań,

- rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego,

- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,

- określanie pogody,

- nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy,

- pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu,

- wyrabianie poczucia rytmu,

- wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał,

- poznawanie zimowych dyscyplin olimpijskich,

- ustalanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych,

- nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych,

- rozwijanie umiejętności matematycznych                         

- rozwijanie sprawności manualnych.

Czytaj więcej

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GR. I LUTY 2020

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE GR. I LUTY 2020

       Baśnie, bajki, bajeczki    03.02.2020 – 07.02.2020

 DZIECKO:

 • Uczestniczy w zabawach z elementem naśladownictwa, celowania, rozwija jących współpracę i wyobraźnię, w zabawach ruchowych: bieżnych, z elementem czworakowania, opowieści ruchowej
 • Odpowiada na pytania dotyczące wiersza, opowiadania.• Kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy.
 • Liczy w zakresie 4.Kontynuuje proste rytmy.
 • Wskazuje różnice między obrazkami.
 • Rozwiązuje proste zagadki.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach: szczęki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego.
 • Używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki
 • Rysuje wybranego bohatera baśni., opisuje wygląd baśniowych postaci, określa zachowanie

  Czytaj więcej

Zamierzenia dydaktyczne Styczeń 2020

 1. Mijają dni, miesiące, lata (02-03.01)
  2. Zima i zwierzęta (20.01-24.01) (07.01-10.01)
  3. Szacunek jako grzeczność i troska o uczucia drugiej osoby (13.01-17.01)
  4. Babcia i dziadek (20.01-24.01)
  5. Teatr (27.01-31.01)
 • wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych -szacunek i troska
  •dostrzeganie różnicy, pomiędzy wyglądem dziecka i osoby dorosłej
  • dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
  • utrwalenie wiedzy na temat swojego wieku
  • rozwijanie koncentracji uwagi
  • rozwijanie mowy
  • rozwijanie pamięci muzycznej
  • rozwijanie umiejętności liczenia
  • kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania prezentu dla innych
  • kształtowanie postawy szacunku dla osób starszych
  • rozwijanie percepcji słuchowej
  • wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków
  • przygotowywanie się do przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka
  • zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego;
  • poznawanie sposobów pomagania ptakom
  • wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą
  • rozwijanie intuicji geometrycznej
  • rozwijanie postaw proekologicznych
  • poznanie wyglądu poszczególnych ptaków
  • zapoznanie się z słownictwem: teatr, przedstawienie, aktor, rola
  • rozwijanie kreatywności dzieci poprzez podejmowanie działań: ruchowych, językowych, plastycznych, muzycznych
  • rozwijamy umiejętność działania w grupie
  • rozwijanie słownictwa
  • nabywanie pewności siebie