Założenia dydaktyczno-wychowawcze Kwiecień 2017

KWIECIEŃ W GRUPIE JEŻYKÓW

Tydzień pierwszy i drugi
Wielkanoc

*Cieszymy się wiosną i przygotowujemy się

do Świąt Wielkanocnych
- nasze codzienne śpiewy i zabawy ruchowe związane są z czasem

wiosenno-wielkanocnym
- liczymy kurczaczki, porównujemy i klasyfikujemy pisanki,

Czytaj więcej

Założenia dydaktyczno-dychowawcze Styczeń 2017

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń 2017 r.

 

Interesujemy się książ­ką

Wzbudzanie zaintereso­wania literaturą

 – słuchanie wierszy, opowiadań, baśni pol­skich i zagranicznych autorów

– odpowiadanie na pyta­nia dotyczące utworu literackiego

Czytaj więcej

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze marzec 2017

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze     marzec 2017 r.

Poznajemy przyrodę

 Wiosna

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych                  

 w bezpośredniej obser­wacji

- poznawanie wybranych przedstawicieli zwie­rząt egzotycznych.

Czytaj więcej