Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze Październik 2018 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik 2018 r.

Przyroda

Przyroda jesienią

  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu przedszkola.
  • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji lub w ćwiczeniach ruchowych.
  • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.
  • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.

    Czytaj więcej