Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze luty 2019

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze luty 2019 r.

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze luty 2019 r.
NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE - Dzieci:
- wzbogacają wiedzę o kosmosie i planetach - rozwijają koncentrację uwagi
- rozpoznają planetę Ziemię na obrazkach
- rozwijają umiejętności aktywnego słuchania muzyki - ilustrują ruchem słowa piosenki
- malują postać z kosmosu według własnej inwencji - rozwijają wyobraźnię twórczą
- sprawnie ustawiają się w kole - współpracują w parach podczas zabawy, zamieniając się rolami
- naśladują gestem i słowem start rakiety
- rozwijają intuicję geometryczną
- układają rakietę z figur geometrycznych
– przeliczają elementy rakiety

Czytaj więcej