1.  Drodzy Rodzice!!!!!

 

Wszystkich chętnych rodziców / prawnych opiekunów którzy pragną kontynuować w roku przedszkolnym 2020/2021 edukację w Przedszkolu w Wiórku proszę o złożenie

Wypełnionej  DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU EDUKACJI (dostępna w holu)

Do dnia 17 lutego (poniedziałek)  2020r.

Brak deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

to rezygnacja z naszego przedszkola od dnia 01. 09. 2020r.  

dlatego proszę o terminowy zwrot wypełnionych kart

u Pań Nauczycielek w grupach.     Dyrektor Dominika Bąbała

 

 

 2. Dyrektor oraz grono pedagogiczne zapraszają rodziców

na  zebranie podsumowujące pracę w I semestrze,

które odbędzie się dnia 24.02.2020 godz.16.30.